Disclaimer

DISCLAIMER

DISCLAIMER

De informatie in deze webtool wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt, is uitsluitend geldig in België, zoals ze is, en mag niet als enige basis voor besluitvorming worden gebruikt zonder primaire, meer accurate, volledige of tijdige informatiebronnen te raadplegen. Hoewel AGC zich inspant om de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en het materiaal in deze webtool te handhaven, geeft AGC geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot deze webtool of de inhoud ervan. Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie die via deze webtool wordt verstrekt of het materiaal op de relevante websites van AGC of derden is op eigen risico.

In het bijzonder en zonder beperking:

  • Niets in deze webtool mag worden opgevat als een juridisch bindend verkoopaanbod.
  • De in deze webtool voorgestelde oplossingen zijn geschat voor een gemiddelde raamgrootte van 1,7 m², de uiteindelijke oplossing moet door een professionele installateur worden aangepast.
  • Alle technische veronderstellingen betreffende productkeuze, geschiktheid voor gebruik, afmetingen en metingen moeten door een professionele installateur worden bevestigd.

PRIVACYVERKLARING

AGC hecht waarde aan uw privacy. Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt via deze webtool, wordt deze informatie door AGC verwerkt op basis van uw geïnformeerde toestemming en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met als enig doel u productadvies te verstrekken op basis van uw vraag. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.

Voor meer informatie over hoe AGC uw privacy beschermt, kunt u hier onze algemene privacyverklaring raadplegen.

Door deze mededeling te aanvaarden, stemt u in met de verwerking van de persoonsgegevens die u in deze webtool invoert voor het hierboven vermelde doel.